29.10.2013

TaY:n sähköinen tenttipalvelu

Kävimme Tampereen yliopiston opetusteknologiakeskukssa Suvi Juneksen vieraana. Tutustuimme Yliopiston sähköiseen tenttipalveluun, joka on Opetusteknologiakeskuksen Moodle-opetusalustan pohjalta kehittämä tietojärjestelmä. Se mahdollistaa perinteisten kirjallisuuskuulustelujen, luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon avulla. Lisätietoja järjestelmästä https://tenttis.uta.fi.
Tapaamisessa sovittiin, että Normaalikoulun lukio kokeilee koejärjestelmää soveltuvan lukioryhmän kanssa lukion 2. jakson arviointiviikolla marras-joukukuun vaihteessa.
Tampereen yliopiston sähköisen tentin suorittamispaikkaan tutustumassa. Kuvassa lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen ja Opetusteknologiakeskuksen Suvi Junes

27.10.2013

Hankkeen ydinryhmä

Hankkkeen ydinryhmään hanketta hallinnoimaan ja toimintaa suunnittelemaan valikoituivat
  • Aalto-Laaksonen Arja, lukion rehtori, hankkeen hallinnollinen vastuuhenkilö
  • Äijälä Heidi, lehtori, hankkeen pedagogisen toiminnan koordinointi ja yleiskoordinointi
  • Favorin Jukka, lehtori, hankkeen tekniset osiot
  • Luodeslampi Tero, lehtori, hankkeen tekniset osiot

Alkuvaiheen toimintaa


Kevät 2013
Suunnittelua lukion toiminnan kehittämiseksi

Toukokuu 2013

Neuvotteluja koulun tietoteknisestä infrastruktuurista vastaavan Yliopiston tietohallinnon kanssa. Hankehakemuksen kirjoittaminen.

Heinäkuu 2013

Hankehakemus hyväksytty. Hallinnollista työtä Yliopiston käytänteiden kanssa. Katselmus koulun tietoverkon tilasta ja suunnitelma langattoman verkon kattavuuden ja kuormituksenkeston kehittämiseksi. Ipadien tilaaminen lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille.

Elokuu 2013

Hankkeen ydinryhmän kokoaminen, vastuualueet ja hallinnointi. IPadit lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille, laitteiden käyttöönotto ja tarvittavien ohjelmien lataaminen latauskorttien avulla. Opettajien iPad-ryhmän kokoaminen, opiskelijoiden iPad-tutorryhmän kokoaminen. Peruskoulutuksia opettajille.

Syyskuu 2013

Yliopistolla tutustumassa sähköiseen tenttijärjestelmään, eNorssi-seminaarissa neuvotteluja Turun normaalikoulun hallinnoiman yhteishankkeen kanssa.