27.10.2013

Hankkeen ydinryhmä

Hankkkeen ydinryhmään hanketta hallinnoimaan ja toimintaa suunnittelemaan valikoituivat
  • Aalto-Laaksonen Arja, lukion rehtori, hankkeen hallinnollinen vastuuhenkilö
  • Äijälä Heidi, lehtori, hankkeen pedagogisen toiminnan koordinointi ja yleiskoordinointi
  • Favorin Jukka, lehtori, hankkeen tekniset osiot
  • Luodeslampi Tero, lehtori, hankkeen tekniset osiot