Äidinkieli ja kirjallisuus

Tiedonhakua ja lähdekritiikkiä, Harri Mustonen


Kokeilun kuvaus (tiivistelmä)

Osa kurssin kokeesta tehtiin sähköisesti iPadeja hyödyntäen. Kurssin aikana käsiteltiin muun muassa tiedonhakua ja lähdekritiikkiä sähköisten aineistojen avulla, ja kokeessa oli laaja tehtävä, jonka avulla mitattiin taitoa löytää, käyttää ja arvioida lähteitä.

Yksi harjoittelijoista piti harjoitustuntinaan erillisen 75 minuutin oppitunnin aiheesta tiedonhaku ja lähdekritiikki. Tällä tunnilla muun muassa määriteltiin, mitä lähdekritiikki on, ja pohdittiin, miksi se on tärkeää. Ensin perehdyttiin opettajajohtoisesti siihen, millaista tietoa ydinvoimasta internet tarjoaa. Lähteitä etsittiin Googlen avulla. Tämän jälkeen arvioitiin lähteiden mahdollista puolueellisuutta ja luotettavuutta. Lähteet valittiin niin, että ne edustivat monipuolisesti erilaisia näkemyksiä ja eturyhmiä (Vihreät, TVO, Fortum, Greenpeace, Energiateollisuus, keskustelupalstat, Ydinvoima.fi).

Yhteisen harjoituksen jälkeen opiskelijat jaettiin pareihin, joiden piti tutkia jompaakumpaa seuraavista aiheista: HPV-rokote tai palmuöljy. Lisäksi heidän tuli arvioida löytämiään lähteitä ja muodostaa oma synteesi: perusteltu mielipide aiheesta. Opiskelijat kirjoittivat ajatuksensa lähdeanalyysien muotoon. Tehtävän tekemisen aikana harjoittelija kierteli luokkaa ja valitsi yhteisesti käsiteltäviksi ja arvioitaviksi kaksi hyvää esimerkkiä onnistuneista suorituksista.

Lisäksi samalla tunnilla arvioitiin erikseen Wikipediaa lähteenä. Tutkittiin kahta Wikipedia-artikkelia ja arvioitiin niiden näkökulmia, kattavuutta, mahdollisia puutteita ja luotettavuutta.

Kaiken kaikkiaan harjoitustunti oli arvioni mukaan varsin hyvä.

Harjoittelijat olivat tietoisia siitä, että kokeeseen tulee samantapainen tiedonhakutehtävä kuin tunnilla tehty harjoitus oli. Koetehtävä oli seuraava:

Vertaile eri lähteiden antamia tietoja lentojen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Arvioi lähteitä ja muodosta oma perusteltu kantasi siitä, kuinka paljon päästöjä lennot aiheuttavat. Lähteet ovat seuraavat:

1) Etsi Finnairin päästölaskuri.

2) Tutki seuraavia sivustoja:

http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx
http://www.lentolaskuri.fi/

3) Lisäksi: Etsi itse yksi muu lähde.


Palautus Dropboxiin, Word-muodossa, omalla nimellä.


Lue koko raportti täältä
__________________________________________________


iPadit kurssilla ÄI3, Kaarina Ahonen


Kokeilun kuvaus (tiivistelmä)


Lukion ÄI3-kurssilla Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ohjaava lehtori Kaarina Ahonen ja 
opetusharjoittelijat Eeva Hiitiö, Tiina Jokinen ja Nina Moisio kokeilivat iPadin käyttöä opetuksessa.
Opetusharjoittelijat kokeilivat myös osana Tutkiva opettaja -harjoittelujaksoaan, miten genrepedagoginen rajojen asettaminen vaikuttaa luovaan kirjoittamiseen. Tunneilla lukiolaiset pääsivät tekemään iPadeillaan luovan kirjoittamisen harjoitteita niin draaman, lyriikan kuin proosankin lajien alaisuudessa. 

Esimerkiksi lyriikkatuntien tavoitteena oli, että opiskelijat pystyisivät valitsemansa runolajin  asettamia rajoja noudattaen luomaan teemasta yksinäisyyttä ja yhdessäoloa koulun arjessa jotain 
uutta ja omaa. Runot kirjoitettiin Pages-ohjelmalla ja kuvat otettiin iPadin kameratoiminnolla. 
Syntyneet tuotokset tallennettiin Showbiehin.Lue koko raportti täältä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti