Vieraat kielet ja ruotsiHyödyllisiä sovelluksia kielten opetukseen löydät kootusti seuraavasta blogista


http://tynkielet.blogspot.fi/


Sähköisen arvioinnin toteutuksia – eri oppimisympäristöt vertailussa, Heidi Äijälä (saksa ja englanti)

Kokeilun kuvaus (tiivistelmä)

Kokeilussa on käytetty erilaisia oppimisympäristöjä monipuolisesti ja vertailtu niiden soveltuvuutta sähköiseen arviointiin ja kurssin aikaisena kokoavana ympäristönä toimimiseen vieraiden kielten kursseilla (saksa ja englanti) lukiossa ja yläkoulussa. Lukiolaisilla oli jokaisella käytössään oma koululta saatu henkilökohtainen laite (iPad), joka kulkee heillä mukana koulussa ja kotona. Yläkoululaisten kanssa käytettiin koulun miniläppäreitä, Windows-tabletteja, atk-luokan pc-koneita tai oppilaiden omia älypuhelimia.

Kokeilukokonaisuuden tavoitteena oli löytää hyviä käytänteitä ja ratkaisuja erilaisiin nykykielenopetuksen tarpeisiin:


1) Sähköiseen arvioinnin arkipäiväistyminen ja erilaisten ratkaisujen mietintä

2) Mahdollisuuksia tuoda suulliset tehtävät vahvemmin kirjallisten tehtävien rinnalle ja/tai niitä korvaamaan siten, että suullisen tehtävän tekeminen, lähetys opettajalle ja vertaispalautteen ja opettajan palautteen antaminen sujuisivat helposti

3) Opiskelijan kurssin aikana tarvitsema ja tuottama suullinen ja kirjallinen materiaali arviointeineen samaan paikkaan, jotta se on helposti sekä opiskelijan että opettajan löydettävissä ja tarkasteltavissa kurssin aikana ja kurssin jälkeen

4) Monimediaisen materiaalin (videot, ääniraidat jne.) hyödyntäminen tehtävissä ja arvioinnissa

5) Opiskelijan itsenäisen työskentelyn (vain opiskelija opettaja näkevät tuotoksen) ja pari- / ryhmätyöskentelyn ja vertaisarvioinnin (osa opiskelijoista tai kaikki näkevät toistensa tuotokset) mahdollistaminen helposti samassa sähköisessä oppimisympäristössä

6) Itsenäisen kurssisuorituksen tekeminen verkkokurssina ohjatusti ja vertaisarvioinnin mahdollistaen

Vertailussa käytettyjä oppimisympäristöjä ja sovelluksia:
Edmodo
Showbie
Socrative
Book Creator (free)
Quizlet
Kahoot.it
Wikispaces
Google Drive
Padlet
Todaysmeet.com
Vocaroo

Lue koko raportti täältä


________________________________________________________Kurssi SAA5 sähköisesti arvioituna, Tanja Tuuna-Kyllönen (saksa)


Kokeilun kuvaus (tiivistelmä)

Lukion pitkän saksan kurssin SAA5-kurssin aihepiirinä on kulttuuri. Opiskelijat tekivät kurssilla portfolion, johon sisältyi projektityö itse valitusta kulttuuriaiheesta sekä muita kurssin aikana annettuja tehtäviä. Opiskelijat palauttivat portfolionsa sähköisessä muodossa Showbie-sovelluksessa, opettaja kommentoi ja korjasi työn ja palautti sen sähköisenä opiskelijoille. Kurssin aikana tehtiin sanakoe, kielioppitesti sekä kurssikoe sähköisenä Edmodo-sovelluksessa. Kurssi siis totutettiin oppikirjaa sekä muutamaa lisämonistetta lukuunottamatta sähköisesti. Lisäksi opiskelijoita ohjattiin harjoittelemaan sanastoa ja kielioppia Quizlet-sovelluksen avulla, jonne tein kappaleiden sanastoista valikoituja sanalistoja sekä verbien rektiota harjoittavia lauselistoja.


Lue koko raportti täältä


 ________________________________________________________Ei kommentteja:

Lähetä kommentti