25.4.2014

Lukion vieraiden kielten ja ruotsin opettajat koolla Helsingissä

Normaalikoulujen lukioiden vieraiden kielten ja ruotsin opettajat aloittivat Norssien verkoston aineryhmätapaamisten sarjan 2.4.2014 kokoontumalla Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululle jakamaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyviä kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiosta tapaamiseen osallistuivat lukion kielten opettajat Antti Hiitti ja Heidi Äijälä.

Tapaamisessa keskusteltiin erityisesti iPadien oppimis- ja opetuskäytöstä, vertailtiin eri kouluissa käytettäviä oppimisympäristöjä (mm. Edmodo, Yammer, Wikispaces) ja niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin sekä keskusteltiin sähköisen arvioinnin kokeiluista. 

Tulevia Norssien lukioiden aineryhmätapaamisia on tässä vaiheessa tiedossa historian ja yhteiskuntaopin opettajille (Oulun normaalikoulu), matemaattisten aineiden ma-fy-ke opettajille (Tampereen yliopiston normaalikoulu), sekä biologian ja maantieteen opettajille (Helsingin normaalilyseo).

Lisätietoja Norssien yhteisestä lukion kehittämishankkeesta LUTOsta hankkeen blogista norssiluto.blogspot.fi
23.4.2014

Tenttiakvaario rakentuu

Tampereen yliopiston normaalikoulun koulukirjastoon suunniteltu tenttiakvaario erityisesti sähköisten kokeiden tekemistä varten odottaa valvontakameralaitteistoa ja päätelaitteita

Tenttiakvaarion suunnittelu alkoi syksyllä 2013 tutustumiskäynnillä Tampereen yliopiston tenttiakvaarioon, jossa myös yksi lukion uskonnon ryhmä teki kurssikokeensa sähköisesti. Tämän jälkeen aloitettiin valmistelutyöt normaalikoulun koulukirjaston kokoelmien siirron, kirjaston ja tenttiakvaarion väliseinän rakentamisen ja tilan vaatimien sähkötöiden osalta. Ennen tenttiakvaarion päätelaitteiden saapumista lukiolaiset voivat tehdä tilassa sähköisiä kokeita iPadeillaan esim. Edmodo-sovelluksella, jota on muutenkin käytetty sähköisten kurssikokeiden tekoon ja arviointiin mm. saksan, englannin ja äidinkielen kursseilla. 

Tenttiakvaariota hyödynnetään myös Digabi-käyttöjärjestelmän tai muiden ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen liittyvien sähköisten koejärjestelmien testaamiseen.
Tilan on tarkoitus toimia ajanvarausperiaatteella, jolloin opiskelija voi käydä tekemässä kokeen tenttiakvaariossa varaamanaan aikana.
  
                               


17.4.2014

Mobiilisovellus Oiva lukiolaisten hyvinvoinnin tukena

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa aloitettiin Oiva -sovelluksen käyttöönotto abeille suunnatulla hyvinvointikurssilla. Kurssiin kuului myös osallistuminen tutkimukseen, joka toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja VTT:n kanssa. Tutkimuksen nimi on ”Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja stressin vähentäminen Oiva-mobiilisovelluksen avulla.”

Hyvinvointikurssiin kuului kolme tapaamista, jossa ensimmäisellä kerralla informoitiin Oivasta, otettiin sovellus käyttöön sekä tehtiin tutkimukseen kuuluva alkukartoitus, jossa mitattiin osallistujien kokemaa hyvinvointia ja stressin ja ahdistuksen tasoa. Ensimmäinen tapaaminen oli joulukuussa 2013. Toisella kertaa kyseltiin kuulumisia ja käyttäjäkokemuksia Oivan suhteen parin kuukauden käytön jälkeen. Kolmas ja viimein kerta oli maaliskuussa 2014. Tuolloin tehtiin taas kartoitus osallistujien kokemasta hyvinvoinnista kuulumisten ja käyttäjäkokemusten kartoitusten lisäksi.

Kurssilaiset työskentelivät omalla ajallaan itsenäisesti Oivan harjoitteiden parissa. Kaikkiin kolmeen tapaamiseen osallistuneet ja Oivaa vapaa-ajalla käyttäneet opiskelijat antoivat positiivista palautetta Oivasta. Opiskelijoiden kanssa käydyn keskustelun perusteella Oiva on hyvä ja selkeä sovellus, joka sopii hyvin opiskelijoille stressin ja jännityksen lievitykseen, univaikeuksien lievittämiseen sekä itsetutkiskeluun. Harjoitukset koettiin eri tavoin, toiset tykkäsivät hengitysharjoituksista, toiset kokivat hyödyllisiksi omien tavoitteiden ja arvojen miettimisen.

Virallisia tutkimustuloksia vielä odotellaan, mutta erään opiskelijan sanoja lainaten:”Mielenkiintoista olla osana tutkimusta!”

Lisätietoja: Elina Sisso-Hakonen

Oiva- hyvinvointiohjelma