Kemia


Ryhmän voima yksintyöskentelyyn
Tuula Kylmälä

Kokeilussa keskityttiin työskentelemään yksin iPadin kanssa lukion kemian tunneilla. Tarkoituksena oli jakaa omaa tietoa muiden käytettäväksi ja omaksua muiden jakamaa tietoa ja näin saavuttaa tehokkaampaa oppimista ja asioiden ymmärtämistä.

Varsinainen työskentely kurssilla oli hyvin tavanomaista, kokeita, demonstraatioita ja tehtävien tekemistä, mutta saatu tieto välitettiin ryhmän muiden jäsenten käyttöön.

iPadit ja kokeilu näyttäytyi pääsääntöisesti nettihauilla, jolloin etsittiin syventävää tietoa annettujen/yhdessä pohdittujen kysymysten avulla. Tiedon etsinnän jäljeen koottiin lyhyt luettelo, joka jaettiin dropboxin tai showbien välityksellä muille tai vain näytettiin muille appletv:n avulla. Showbietä käytettäessä opettaja kokosi opiskelijoiden tuotokset yhdeksi dokumentiksi, joka edelleen jaettiin kaikkille. Ideoita kerättiin keskustellen ja/tai padlet-seinää käyttäen.

Esimerkki työskentelystä:
1.     mitä minä tiedän jo asiasta, laadi sanalista/mind map
2.     Perehdyn nopeasti kirjan ja/tai netin avulla aisiaan. Saan jonkun toisen tekemän mindmapin, jota parantelen juuri oppimani tiedon avulla
3.     Opiskelen asiaa laboratoriossa, oppitunnilla tehden tehtäviä ja kirjoitan esseen/teen powerpointin/laadin kysymyksiä
4.     etsin jonkun toisen kysymyksiin vastaukset/korjaan kirjoitetun esseen/kommentoin powerpont esitystä.

Lue koko raportti täältä


_____________________________________________

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti