3.11.2014

Sähköistä arvioinnista kokemuksia laajalla rintamalla eri oppiaineissa


Tampereen normaalikoulun lukiossa on valmistauduttu vuodesta 2016 alkaen sähköistyviin yo-kirjoituksiin hyvin.

Syksyllä 2014 kaikilla Tampereen normaalikoulun lukion opiskelijoilla on henkilökohtaisessa opiskelukäytössään iPad, perusasteen oppilaille on tarjolla mikroluokkien lisäksi useita läppärikärryjä sekä Windows-tabletkärry. Myös omia mobiililaitteita hyödynnetään oppitunneilla.

Lokakuussa 2014 aineryhmissä tehdyn kyselyn mukaan, kaikissa aineryhmissä taito- ja taideaineita lukuunottamatta on kokeiltu sähköisiä kokeita joko lukion ryhmien, perusasteen ryhmien tai molempien kanssa.

Tampereen norssin koulun koneille on asennettu tällä hetkellä Digabi-sivustolla mainitut ilmaisohjelmat, esim. Libre Office, jotta ohjelmien käyttöä voidaan harjoitella. Matemaattisissa aineissa on harjoiteltu opiskelijoiden kanssa yo-kokeessa sallittujen ohjelmien (LoggerPro, nSpire, GeoGebra) käyttöä.

Koska toistaiseksi ei ole ollut YTL:n ja Digabi -projektin tuottamaa sähköistä koesovellusta, on lukiolaisten ja perusasteen oppilaiden kanssa harjoiteltu monipuolisesti erilaisten saatavilla olevien sähköisten koesovellusten käyttöä eri päätelaitteita hyödyntäen.

Myös aineenopettajaharjoittelijat ovat mukana lukion sähköistymisessä ja ovat laatineet omille harjoitustunneilleen pieniä testejä ja kyselyjä ohjaavien opettajien ohjauksessa.

Yhteenvetona eri aineryhmissä tehdystä työstä:
  • Opiskelijat ovat tehneet sähköisiä tenttejä Tampereen yliopiston sähköisessä tenttitilassa
  • Edmodo- ja Moodle -oppimisympäristöjä on käytetty sähköisten kokeiden sekä sähköisten portfoliotöiden tekemiseen
  • mm. Socrative-, Edmodo- ja Kahoot-sovelluksia on käytetty pienten kyselyjen tekemiseen
  • Yläkoulun oppilaat ovat koodanneet toisilleen kokeita tehtäväksi
  • Digabi-sivustolla määriteltyjä sähköisessä yo-kokeessa käytettäviä ohjelmia on käytetty opiskelijoiden kanssa
  • Digabi-sivustolta ladattavaa Digabi OS -käyttöjärjestelmää on kokeiltu koulun koneilla
  • Itsenäisiä suorituksia on voinut suorittaa sähköisenä eri oppimisalustojen kautta.

Hyvinä puolina sähköisiin kokeisiin siirtymisessä on pidetty sitä, että opiskelijat ovat voineet näyttää osaamistaan monipuolisemmin, mm. kielissä suulliset koevastaukset onnistuvat helposti ja kaikissa aineissa lähdeaineiston (videot, internetsivustot yms.) lisääminen koetehtävien oheen onnistuu.

Sähköisten kokeiden myötä opettajat ovat pohtineet seuraavia asioita:
  • Onko koetta valvovan opettajan hyvä olla ryhmän oma opettaja kiertävien valvontavuorojen sijaan? Osaako toisen aineryhmän opettaja avustaa opiskelijaa mahdollisessa ongelmatilanteessa, jos opiskelijan käyttämä koesovellus ei ole hänelle tuttu?
  • Luonnontieteellisissä aineissa diagrammien ja pyramidien tekoon tarvittavat ohjelmat eivät toistaiseksi toimi päätelaiteriippumattomasti
  • Nykyisten lukiolaisten, erityisesti 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoiden osalta on muistettava, että he tekevät yo-kokeensa vielä perinteisesti paperilla - oman aineen koevastaustekniikkaa siis harjoiteltava myös heidän kanssaan

Eri aineissa tehtyjä kokeiluraportteja voit lukea ainekohtaisilta sivuilta.

Tampereen normaalikoulun opettajat saavat lv. 2014-2015 kerätä itselleen tarpeellisesta tvt-koulutuksesta ½ TESO-päivän osallistumalla joko omassa koulussa järjestettäviin koulutuksiin tai hakeutumalla muualla tarjottavaan koulutukseen. Koulussa on tarjolla myös kollegavalmennusta sähköiseen arviointiin sekä yleisemmin tvt:n opetuskäyttöön liittyen.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti