Historia ja yhteiskuntaoppiKerro se kuvin
Eija Niskanen

Kokeilun kuvaus (tiivistelmä)

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa aloitti syksyllä 2012 uusi Talous- ja elinkeinoelämän linja, ns. Business Norssi. Linjalla opiskelijat suorittavat vähintään 10 yhteiskuntaopin koulukohtaista syventävää kurssia, jotka liittyvät talouteen ja elinkeinoelämään.  Opetusta järjestetään myös koulun ulkopuolella, eli teemme paljon opintovierailuja ja opintomatkoja.  Koska kaikki eivät aina voi osallistua kaikkiin opintovierailuihin tai useamman päivän opintomatkoille, ajattelimme, että perinteisen matkaraportin lisäksi ja tueksi olisi hyvä kokeilla, kuinka paljon voimme monipuolistaa kertomuksiamme kuvin tai valokuvin.   Näin kaikki linjan opiskelijat saisivat enemmän tietoa ja kokemusten vaihto lisääntyy. Toiseksi ajattelimme, että myös koko koulu pääsisi ”mukaan matkoillemme” mikäli onnistumme järjestämään valokuvanäyttelyn koko koulun iloksi.

Kokeilun tavoitteena oli monipuolistaa oppimista; ottaa valokuvia ja tulkita niitä, harjoitella monilukutaitoa, tässä hankkeessa erityistesti kuvailmauksen kautta. Valokuvien lisäksi harjoittelimme  kuvan/kaavion tekemistä Coggle-ohjelmalla tehtävällä miellekartalla. Lisäksi iPad työkaluna on monipuolinen ja harjoittelimme sen avulla raportointia ja kerrontaa.   Osa opiskelijoista halusi käyttää iPadin lisäksi myös älypuhelimia kuvaamisessa. Kohteemme valikoituivat yhteiskuntaopin oppikurssien mukaan ja pääteema oli ”Suomen Talous ja siihen vaikuttaminen”. 


Lue koko raportti täältä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti