28.11.2013

Sähköistä arviointia iPadin avulla


2. jaksossa lukion englannin 5. kurssin aikana kaikki kurssin sanakokeet  sekä kirjoitelmat tehtiin Edmodo-oppimisympäristössä iPadilla. Opiskelijat laativat kurssin aikana Edmodoon myös tekstiä, kuvaa ja ääntä sisältävän portfoliotyön kurssin aihepiireistä. Kurssin lopuksi portfoliot vertaisarvioitiin sähköisesti.

Lukion saksan kursseilla Edmodo on toiminut sähköisen arviointityökalun lisäksi myös itsenäisen kurssisuorituksen ympäristönä, kurssin aikaisena viestintäkanavana sekä kirjallisten, suullisten tehtävien ja kuuntelutehtävien palautusalustana.

Myös aineenopettajaharjoittelijat pääsivät hyödyntämään ympäristöä syksyn perusharjoittelujaksonsa aikana. He laativat opetusryhmilleen Edmodoon opiskelumateriaalia flipped classroom -ajatuksella kotiopiskelua varten, sekä arvioivat kirjoitelmia ja sanakokeita Edmodon kautta.

Hyviä puolia Edmodon käytössä ovat olleet sen helppokäyttöisyys sekä saatavuus sovelluksena sekä selainversiona. Ongelmia on aiheutunut nettiyhteyden pätkimisestä sekä sovelluksen päivityksistä, jolloin kaikki työkalut eivät ole aina toimineet oletetusti.


                                          Sanakokeen tekoa Edmodossa iPadilla.Lisätietoja: Heidi Äijälä

www.edmodo.com tai ilmaisena sovelluksena mobiililaitteelleEi kommentteja:

Lähetä kommentti